BikeIT Membership Card

Εξοικονόμησε στην κάθε σου πεταλιά!

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΤΕ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΣΑΣ ΠΕΤΑΛΙΑ!

Το BikeIT Membership Club είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που απευθύνεται στα μέλη της εταιρείας μας που χρησιμοποιούν συχνά τις υπηρεσίες ενοικίασης. Σας παρέχουμε τη δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε μοναδικές υπηρεσίες και αποκλειστικές παροχές.

Η κάρτα μέλους εκδίδεται εντελώς δωρεάν με την συμπλήρωση της αίτησης έκδοσης. Κάθε μέλος επιδεικνύοντας την κάρτα, κερδίζει αυτόματα έκπτωση 20% στις τιμές του καταλόγου για οποιαδήποτε ενοικίαση. 

 • Έκπτωση 20% σε κάθε ενοικίαση με την επίδειξη της κάρτας μέλους.
 • Έκπτωση 10% σε όλα τα προϊόντα του καταστήματος Local Experience.
 • Έκπτωση 10% για αγορά μεταχειρισμένου ποδηλάτου από το Vres.Bike.
 • Συμπληρώνοντας δέκα (10) ενοικιάσεις εντός μήνα, σας κάνουμε δώρο ωριαία ενοικίαση οχήματος της δικής σας επιλογής.
 • Από την 12η ενοικίαση και έπειτα για το υπόλοιπο του μήνα, 30% έκπτωση σε κάθε ενοικίαση.

Η κάρτα μέλους είναι προσωπική και εκδίδεται για άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Υπάρχει η δυνατότητα για έκδοση οικογενειακής κάρτας, στην οποία το κύριο μέλος δίνει τη συγκατάθεση του/της  για τη χρήση της κάρτας από τα υπόλοιπα δηλωμένα μέλη της οικογένειας, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του/της. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται η ενοικίαση και σε ανήλικους, μόνο με την επίδειξη της κάρτας, αναλαμβάνοντας την ευθύνη ο/η  κάτοχός της.

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα έγγραφα αίτησης για την κάρτα μέλους τα οποία μπορείτε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά  στο marketing@bikeitrentals.com είτε να τα προσκομίσετε συμπληρωμένα στο κατάστημα μας. Συμπληρωματικά θα χρειαστεί να επισυνάψατε αντίγραφο ταυτότητας καθώς και έναν πρόσφατο λογαριασμό κατοικίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση απώλειας της κάρτας ενημερώστε άμεσα την διεύθυνση του καταστήματος.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΟΥΣ BIKE IT

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος εγγράφεται σήμερα ως μέλος της εταιρίας BIKE IT ΕΕ εκδιδόμενη προς τούτο τη σχετική με №…… κάρτα μέλους. Με την επίδειξη του πρωτότυπου σώματος της ως άνω κάρτας ο υπογεγραμμένος ως επίσημο μέλος δύναται να προβαίνει στις μισθώσεις ποδηλάτων που επιθυμεί με τους κάτωθι όρους:

 1. Ο υπογεγραμμένος δηλώνει ότι πριν από κάθε μίσθωση εξετάζει το ποδήλατο και τη λειτουργία αυτού κ διαπιστώνει ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και ότι το παραλαμβάνει σε άριστη κατάσταση κατασκευαστικά και λειτουργικά. Ουδόλως προχωράει σε μίσθωση αν υπάρχει ελάττωμα στο μίσθιο ποδήλατο. Η παραλαβή του εκάστοτε ποδηλάτου συνεπάγεται και την ως άνω δήλωση – αποδοχή για όλα τα παραπάνω.
 2. Ο υπογεγραμμένος υποχρεούται σε νόμιμη και ορθή χρήση του εκάστοτε ποδηλάτου που επιλέγει σύμφωνα με τις οδηγίες που του δόθηκαν ήδη. Στον μισθωτή συστήθηκε κατά την εγγραφή η χρήση κράνους και ειδικού εξοπλισμού σε κάθε μίσθωση. Η χρήση κράνους και ειδικού εξοπλισμού παρέχεται ακώλυτη και ελεύθερη από την εταιρία στο μέλος σε κάθε μίσθωση.
 3. Η μίσθωση αφορά μόνο τον χώρο της νέας παραλίας για τα τετράτροχα οχήματα, και ολόκληρο το ποδηλατικό δίκτυο της Θεσσαλονίκης για τα δίκυκλα (προσδιορισμένος από τον υπεύθυνο του καταστήματος). Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρία για κακόβουλη μεταφορά και χρήση του οχήματος σε άλλη περιοχή
 4. Η εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ατυχήματα ή βλάβες των επιβατών και τρίτων που προέρχονται από πλημμελή συμπεριφορά ή οδήγηση του μέλους και των επιβαινόντων, όπως και για βλάβες ή φθορές ξένης ιδιοκτησίας που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, η οποία προκύπτει με σαφήνεια από τα τηρούμενα αρχεία της εταιρίας. Αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο χρήστης οδηγός μισθωτής- μέλος.
 5. Οι επιβαίνοντες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων όπως αυτός προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή και την εκμισθώτρια.
 6. Ο υπογεγραμμένος ευθύνεται για βλάβη ή φθορά που θα υποστεί το ποδήλατο κατά την διάρκεια της παρούσης μίσθωσης και υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση αυτής, υπογράφοντας άμα τη επιστροφή του υπεύθυνη δήλωση για την υπαιτιότητα της βλάβης και το ύψος που ανέρχεται η ζημία. Το ποσό που αντιστοιχεί στην αποκατάσταση της ζημίας και το οποίο θα αναγνωρίζει το μέλος στην υπεύθυνη δήλωση πρέπει να καταβάλλεται εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την υπογραφή.
 7. Το ως άνω μέλος υποχρεούται να κάνει συνετή χρήση του μίσθιου, να τηρεί τους κανόνες δημόσιας ασφάλειας, τις διατάξεις για ασφαλή οδήγηση και τον ΚΟΚ. Απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη χρήση του μισθίου πλην της οδήγησης από το μέλος στον νόμιμο χώρο κυκλοφορίας του. Δεν τεκμαίρεται καμία σιωπηρή συναίνεση της εκμισθώτριας ή καμία παραχώρηση για περαιτέρω χρήση του μισθίου.
 8. Το ως άνω μέλος δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν θα προβαίνει σε μίσθωση και χρήση ποδηλάτων υπό την επήρεια αλκοόλ ή ουσιών.
 9. Το μέλος δηλώνει διά της παρούσης ότι δεν εμφανίζει κάποιο πρόβλημα υγείας που να του απαγορεύει την παρούσα χρήση. Σε κάθε περίπτωση ευθύνη για την κατάσταση της υγείας του φέρει το ίδιο το μέλος. Η εταιρία ουδόλως σχετίζεται με την οποιαδήποτε άσκηση ή εκγύμναση του μέλους και ο ρόλος της αφορά περιοριστικά μόνο την εκμίσθωση ποδηλάτου και παρεμφερών οχημάτων και ουχί με ρόλο γυμναστή ή προπονητή του μέλους.
 10. ΤΜετά την μίσθωση το μέλος υποχρεούται να επιστρέψει το ποδήλατο εκεί από όπου το παρέλαβε και στην κατάσταση που το παρέλαβε.
 11. Το ως άνω μέλος γνωρίζει ότι σε περίπτωση ολικής καταστροφής, απώλειας ή κλοπής του μίσθιου ποδηλάτου κατά την διάρκεια της μίσθωσης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρία με :

  • Το ποσό των 35,00 € για κάθε κράνος.
  • Το ποσό των 45,00 € για κάθε κλειδαριά.
  • Το ποσό των 180,00 € για κάθε παιδικό ποδήλατο.
  • Το ποσό των 280,00 € για κάθε εφηβικό δίτροχο ποδήλατο.
  • Το ποσό των 380,00 € για κάθε Berg Go-Kart.
  • Το ποσό των 450,00 € για κάθε δίτροχο ποδήλατο ενηλίκων.
  • Το ποσό των 550,00 € για κάθε διθέσιο δίτροχο ποδήλατο.
  • Το ποσό των 1.520,00 € για κάθε ηλεκτρικό ποδήλατο.
  • Το ποσό των 1.500,00 € για κάθε ξύλινο ποδήλατο Cocomat.
  • Το ποσό των 3.000,00 € για κάθε διθέσιο τετράτροχο ποδήλατο
  • Το ποσό των 3.800,00 € για κάθε τετραθέσιο τετράτροχο ποδήλατο

  *Σε περίπτωση μερικής βλάβης στο όχημα ,ανατρέξτε στον αναρτημένο πίνακα χρεώσεων εντός του καταστήματος.

  **Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την εταιρεία κατά την παράδοση του οχήματος.

 12. Το ως άνω μέλος απολαμβάνει τα εκάστοτε προνόμια των εγγεγραμμένων μελών της εταιρίας, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εταιρία ανά περιόδους, είτε δηλαδή αφορούν σε κάποια μείωση του τιμήματος της μίσθωσης, είτε στην παροχή κάποιων δωρεάν χρήσεων. Αυτό έγκειται στη διακριτική ευχέρεια της εταιρίας και προσδιορίζεται αποκλειστικά από αυτήν.
 13. Ρητά αναφέρεται ότι όλα τα παραπάνω ισχύουν για κάθε μεμονωμένη μίσθωση που θα πραγματοποιεί ο υπογεγραμμένος με τη χρήση της κάρτας.
 14. Η κάρτα μέλους είναι αορίστου διάρκειας. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας της και μηχανοργάνωσής της, να προβεί σε ακύρωση των καρτών μελών της. Σε εκείνη την περίπτωση οφείλει να ενημερώσει εγγράφως το μέλος στην ως άνω δηλωθείσα διεύθυνση.
 15. Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής της κάρτας, αυτό πρέπει να δηλωθεί άμεσα από το μέλος στην εκμισθώτρια εταιρία. Άλλως και σε περίπτωση μη γνωστοποίησης τεκμαίρεται ότι η κάρτα βρίσκεται στα χέρια του μέλους με όλες τις νόμιμες περί τούτου συνέπειες. Όσο το μέλος δεν γνωστοποιεί την απώλεια ή την κλοπή και δεν φροντίζει για την άμεση ακύρωσή της και την έκδοση νέας φέρει τις ευθύνες κανονικά του μέλους και την ανάληψη κινδύνου για τη χρήση της κάρτας από τρίτους.
 16. Σε περίπτωση οικογενειακής κάρτας, το μέλος και η οικογένεια αυτού, εκούσια και αυτοβούλως προσκόμισε στο κατάστημα της εταιρίας τα έγγραφα που αποδεικνύουν τα προσωπικά του στοιχεία και δηλώνει υπεύθυνα διά του παρόντος ότι είναι αληθή και πλήρη. Σε περίπτωση μεταβολής των προσωπικών στοιχείων το μέλος υποχρεούται να ενημερώσει την εκμισθώτρια εταιρία.
 17. Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΡΤΑ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΛΙΚΑ

Οι γονείς, ως ασκούντες από κοινού την γονική μέριμνα των ανηλίκων τέκνων τους, ρητά δίνουν διά του παρόντος τη συναίνεσή τους για μίσθωση ποδηλάτων στα ανήλικα τέκνα τους. Η μίσθωση θα γίνεται μόνο με την επίδειξη της οικογενειακής αυτής κάρτας. Το πλαίσιο της μίσθωσης για όλα τα μέλη της οικογένειας καθορίζεται ομοίως από όλους τους στο παρόν όρους. Οι γονείς συναινούν διά της παρούσης σε κάθε μίσθωση οποτεδήποτε και αν αυτή λαμβάνει χωρά και με οποιοδήποτε ποδήλατο/όχημα. Δεν θέτουν κανέναν περιορισμό ή απαγόρευση και δηλώνουν απερίφραστα ότι με την επίδειξη της κάρτας τα ανήλικα τέκνα τους τεκμαίρεται ότι έχουν την γονική συναίνεση προς πάσα χρήση. Διά της παρούσης υπογραφής των γονέων ουδεμία ευθύνη φέρουν οι εκμισθωτές για μισθώσεις των ανηλίκων

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ, ΑΥΤΗ ΘΑ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (σημ. σε παρένθεση δίπλα από το όνομα εάν πρόκειται για ενήλικο ή ανήλικο μέλος.)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (Α ΟΨΗ)
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (Β ΟΨΗ)
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (μέσω gov.gr) ή ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ

 1. ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΡΤΑΣ ΜΕΛΟΥΣ – ΟΡΟΙ ΕΚΔΟΣΗΣ -ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
 2. Κάθε κάρτα μέλους είναι και παραμένει ιδιοκτησία της εκδότριας εταιρείας ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ που μπορεί να την ανακαλεί/αποσύρει ελεύθερα. Η κάρτα μέλους είναι αυστηρά προσωπική και απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο η μεταβίβαση της σε τρίτους. Υπάρχει η δυνατότητα για έκδοση οικογενειακής κάρτας, στην οποία το μέλος δίνει τη συγκατάθεση του για τη χρήση της κάρτας του και από τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, χωρίς να είναι απαραίτητη η παρουσία του. Σε αυτήν την περίπτωση, επιτρέπεται η ενοικίαση και σε ανήλικους. Κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών έχει δικαίωμα να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση μέλους και ο αιτών γίνεται μέλος μόλις παραλάβει το σώμα της κάρτας. Ο κάτοχος δικαιούται να χρησιμοποίει την κάρτα του στα καταστήματα της εταιρείας με το σήμα ΒΙΚΕ ΙΤ, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την εταιρεία ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ και γνωστοποιούνται στον κάτοχο. Η κάρτα μέλους εκδίδεται εντελώς δωρεάν με την συμπλήρωση της αίτησης έκδοσης. Κάθε μέλος επιδεικνύοντας την κάρτα, κερδίζει αυτόματα έκπτωση 20% στις τιμές του καταλόγου για οποιαδήποτε ενοικίαση. Συμπληρώνοντας δέκα (10) ενοικιάσεις στο χρονικό διάστημα ενός μήνα, το μέλος κερδίζει μια δωρεάν ωριαία ενοικίαση οχήματος της δικής τους/της επιλογής. Στην δωδέκατη (12η) ενοικίαση και έπειτα, στα πλαίσια του μήνα, προστίθεται 10% έκπτωση για τις υπόλοιπες ενοικιάσεις. Σε περίπτωση απώλειας, κλοπής ή καταστροφής της κάρτας, ο κάτοχος πρέπει να επικοινωνήσει με την εταιρεία ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ, προκειμένου να αντικατασταθεί η κάρτα, χωρίς ο κάτοχος να χάνει τα προνόμια του από την αλλαγή της. Σε περίπτωση αλλαγής ή τροποποίησης προσωπικών στοιχείων, το μέλος οφείλει να γνωστοποιήσει είτε τηλεφωνικά είτε γραπτά την αλλαγή αυτή στην εταιρεία.
 3. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
 4. Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα δηλώνει ρητώς ότι ενημερώθηκε για τα κάτωθι: ότι η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των πληροφοριών που χορηγεί προς αυτήν το μέλος, προς τον σκοπό συμμετοχής του στο προνομιακό πρόγραμμά της, τα οποία τηρεί σε ειδικό αρχείο και με κανέναν τρόπο και για καμία αίτια δεν τα μεταβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο (νομικό ή φυσικό πρόσωπο) παρά μόνο όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο και τις αρμόδιες αρχές. Η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ ενδέχεται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα ανωτέρα στοιχεία του μέλους, εφόσον αυτό συναινεί ρητώς σε αυτό, για τη λειτουργία τους προγράμματος και τη συμμετοχή του μέλους σε κληρώσεις, προσφορές και άλλες δράσεις. Υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η ίδια η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ. Η εταιρεία θα διατηρεί τα στοιχεία αυτά του μέλους μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους προαναφερθέντες σκοπούς της επεξεργασίας τους. Το μέλος έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτημα στην εταιρία για πρόσβαση και διόρθωση ή διαγραφή (δικαίωμα στη λήθη) των πληροφοριών του ή περιορισμού της επεξεργασίας τους, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία και δικαίωμα αντίταξης στην επεξεργασία που επιτρέπει την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, καθώς και δικαίωμα στην φορητότητα των πληροφοριών που αφορούν ,όπως ορίζει ο νόμος περί προσωπικών δεδομένων. Με την υπογραφή της αίτησης το μέλος, αφού πρώτα ενημερώθηκε επαρκώς για τα σχετικά με τις παρεχόμενες από αυτόν πληροφορίες θέματα, παρέχει ελεύθερα την συγκατάθεση στην ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ, όπως χρησιμοποιεί τις πληροφορίες για την επίτευξη κατά τα άνω σκοπών του προγράμματος. Το μέλος έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πασά στιγμή, χωρίς όμως η επιγενόμενη αυτή ανάκληση να θίγει την επεξεργασία που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησης.
 5. ΛΗΞΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
 6. Η εταιρεία ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ έχει δικαίωμα να καταγγείλει οποτεδήποτε, χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία την παρούσα σύμβαση με τον κάτοχο (ή και να απαγορεύσει οποιαδήποτε χρήση της κάρτας). Η εταιρεία διατηρεί κατά την απολυτή κρίση της το δικαίωμα διαγραφής μέλους. Η κάρτα μέλους παρέχει στον κάτοχο της τα προαναφερθέντα προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ. Η εταιρεία ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την απολυτή διακριτική της ευχέρεια και να τροποποιήσει ή και να τερματίσει το πρόγραμμα προνομίων. Η εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε ορό της παρούσας συμβάσης. Σε περίπτωση που η κάρτα μέλους δεν χρησιμοποιηθεί για δώδεκα (12) συνεχείς μήνες, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να την ακυρώσει. Εάν η εταιρεία ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ για οποιονδήποτε λόγο τροποποιήσει εν μέρει ή συνολικά τους ορούς του προγράμματος ή τερματίσει αυτό, το μέλος ουδεμία αξίωση ή απαίτηση έχει ή διατηρεί έναντι αυτής, για οποιοδήποτε λόγο, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από την ελευθεριότητα της εταιρείας.
 7. ΓΕΝΙΚΑ
 8. Οι όροι της παρούσας σύμβασης ισχύουν στα καταστήματα της εταιρείας ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ που διαθέτουν το ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης των καρτών μελών. Για οποιαδήποτε πρόβλημα, διευκρίνιση, αλλαγή στοιχείων, δήλωση κλοπής ή απώλειας κάρτας κλπ. ως διεύθυνση επικοινωνίας ορίζονται τα γραφεία της εταιρείας ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ, Λεωφ.Μεγ.Αλεξάνδρου 2,Θεσσαλονίκη-Τ.Κ. 54640 ,τηλ. 2310 888 920, email: info@bikeitrentals.com ,τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, www.bikeitrentals.com.