Όροι και Προϋποθέσεις ενοικίασης

Περίοδος ενοικίασης

Ελάχιστη υποχρεωτική ώρα χρέωσης ορίζεται η μισή ώρα. Το αντίτιμο προκαταβάλλεται με την παραλαβή του ποδηλάτου είτε εξοφλείται κατα την επιστροφή του οχήματος.Η εταιρεία δεν υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων.

Ηλικία οδηγού

Το ελάχιστο όριο ηλικίας είναι τα 18 έτη. Απαγορεύεται η ενοικίαση οχημάτων της εταιρείας μας από άτομα κάτω των 18 ετών που δεν συνοδεύονται από γονέα ή κηδεμόνα.

Παραλαβή και επιστροφή οχήματος

Η παραλαβή του οχήματος γίνεται αποκλειστικά από την έδρα της εταιρείας.Η μίσθωση αφορά αποκλειστικά τον χώρο της νέας παραλίας για τα τετράτροχα οχήματα, και τμημάτων του ποδηλατικού δικτύου της Θεσσαλονίκης για τα δίκυκλα (όρια προσδιορισμένα από τον υπεύθυνο του καταστήματος). Ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία για κακόβουλη μεταφορά και χρήση του οχήματος σε άλλη περιοχή. Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει την τεχνική υποστήριξη των ποδηλάτων που βρίσκονται σε ενοικίαση πέρα από τα όρια της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης. Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει το ποδήλατο στην κατάσταση που το παρέλαβε από το παρόν σημείο εντός του δηλωμένου χρόνου που έχει ορίσει κατα την παραλαβή του οχήματος.

Εγγύηση

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η ενοικίαση χωρίς την επίδειξη επίσημου εγγράφου ταυτοποίησης με φωτογραφία τους/της ενδιαφερομένου (ενδεικτικά: ΑΔΤ/Διαβατηρίου/Διπλώματος οδήγησης). Εφόσον κριθεί αναγκαίο, για την ενοικίαση ενός οχήματος μπορεί να ζητηθεί η επίδειξη και χρήση πιστωτικής κάρτας, ακόμη και αν η εξόφληση της ενοικίασης γίνει με μετρητά.

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η εταιρεία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στη βάση δεδομένων του συστήματος ενοικίασης, σεβόμενη τις αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων. Οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται προκειμένου να ανταποκριθεί το προσωπικό της εταιρείας στα αιτήματα σας και για την καλύτερη εξυπηρέτηση σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Για τυχόν ερωτήσεις ή συστάσεις, παρακαλούμε να τις απευθυνθείτε στο αρμόδιο τμήμα της εταιρείας. Οι συνεχείς εξελίξεις του διαδικτύου γενικότερα, καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων περί προστασίας δικτυακών δεδομένων. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.

Πρόσθετες παροχές

Κατόπιν ζήτησης διατίθενται παιδικά καθίσματα, κράνος καθώς και κλειδαριά ποδηλάτου χωρίς επιπλέον χρέωση στις τιμές του καταλόγου.Ο μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει τον πρόσθετο εξοπλισμό κατα την παράδοση του οχήματος στην κατάσταση που το παρέλαβε.

Περιορισμοί

 • Οι επιβαίνοντες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αριθμό ατόμων όπως αυτός προσδιορίζεται από τον κατασκευαστή και την εκμισθώτρια εταιρεία.
 • Ο ενοικιαστής ευθύνεται για βλάβη ή φθορά που θα υποστεί το ποδήλατο κατά την διάρκεια της παρούσας μίσθωσης και υποχρεούται σε άμεση αποκατάσταση αυτής, υπογράφοντας άμα τη επιστροφή του υπεύθυνη δήλωση για την υπαιτιότητα της βλάβης και το ύψος που ανέρχεται η ζημία.
 • Ο ενοικιαστής υποχρεούται να κάνει συνετή χρήση του μισθίου, να τηρεί τους κανόνες δημόσιας ασφάλειας, τις διατάξεις για ασφαλή οδήγηση και τον ΚΟΚ.
 • Απαγορεύεται η μίσθωση και χρήση ποδηλάτων σε άτομα που βρίσκονται  υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ουσιών ή φαρμάκων που επηρεάζουν την ικανότητα οδήγησης.
 • Η εταιρεία έχει το δικαίωμα της άρνησης σε μίσθωση οποιουδήποτε οχήματος σε άτομα που φέρονται βρίσκονται σε κατάσταση μέθης ή υπό την επήρεια ναρκωτικών ή/και διεγερτικών ουσιών.
 • Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ατυχήματα ή βλάβες των επιβατών και τρίτων που προέρχονται από πλημμελή συμπεριφορά ή οδήγηση του ενοικιαστή και των επιβαινόντων, όπως και για βλάβες ή φθορές ξένης ιδιοκτησίας που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, η οποία προκύπτει με σαφήνεια από τα τηρούμενα αρχεία της εταιρείας. Αποκλειστικά υπεύθυνος είναι ο χρήστης οδηγός μισθωτής.
 • Ο ενοικιαστής δηλώνει ότι πριν από κάθε μίσθωση εξετάζει το ποδήλατο και τη λειτουργία αυτού και διαπιστώνει ότι είναι της απολύτου αρεσκείας του και ότι το παραλαμβάνει σε άριστη κατάσταση κατασκευαστικά και λειτουργικά. Ουδόλως προχωράει σε μίσθωση αν υπάρχει ελάττωμα στο μίσθιο ποδήλατο. Η παραλαβή του εκάστοτε ποδηλάτου συνεπάγεται και την ως άνω δήλωση – αποδοχή για όλα τα παραπάνω.
 • Στον μισθωτή συστήνεται κατά την εγγραφή η χρήση κράνους και ειδικού εξοπλισμού σε κάθε μίσθωση. Η χρήση κράνους και ειδικού εξοπλισμού παρέχεται ακώλυτη και ελεύθερη από την εταιρεία στο μέλος σε κάθε μίσθωση.
 • Ανεξάρτητα των παραπάνω, το κατάστημα δικαιούται να απαγορεύει την είσοδο και την ενοικίαση οποιουδήποτε προσώπου κρίνει, χωρίς να έχει υποχρέωση να αιτιολογήσει την απόφασή του αυτή.

Διαχειριστικά έξοδα

Σε περίπτωση ολικής καταστροφής, απώλειας ή κλοπής του μισθιου ποδηλάτου κατά την διάρκεια της μίσθωσης οφείλει να αποζημιώσει την εταιρεία με:

 • Το ποσό των 180 € για κάθε παιδικό ποδήλατο
 • Το ποσό των 380 € για κάθε Berg Go-Kart
 • Το ποσό των 280 € για κάθε εφηβικό δίτροχο ποδήλατο
 • Το ποσό των 450 € για κάθε δίτροχο ποδήλατο ενηλίκων
 • Το ποσό των 550 € για κάθε διθέσιο δίτροχο ποδήλατο
 • Το ποσό των 1.520 € για κάθε ηλεκτρικό ποδήλατο ενηλίκων.
 • Το ποσό των 1.500 € για κάθε ξύλινο ποδήλατο ενηλίκων
 • Το ποσό των 3.000 € για κάθε διθέσιο τετράτροχο ποδήλατο
 • Το ποσό των 3.800 € για κάθε τετραθέσιο τετράτροχο ποδήλατο

*Σε περίπτωση μερικής βλάβης στο όχημα,έχει αναρτηθεί στον χώρο του καταστήματος ο αντίστοιχος πίνακας χρεώσεων για κάθε μέρος ή ανταλλακτικό του ποδηλάτου ανάλογα το μοντέλο.Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την εταιρεία κατα την παράδοση του οχήματος.

Τρόποι Πληρωμής

Η πληρωμή των υπηρεσιών στο κατάστημά μας μπορεί να πραγματοποιηθεί με μετρητά είτε με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα.

*Για εταιρείες και και ομαδικές ενοικιάσεις που χρήζουν τιμολογίου, η πληρωμή μπορεί να γίνει και μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

Σύμβαση

Με την παραλαβή του οχήματος υπογράφεται η αντίστοιχη σύμβαση μίσθωσης που περιέχει τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.Χωρίς την αποδοχή όρων και προϋποθέσεων δεν δύναται να πραγματοποιηθεί η ενοικίαση.

Για κάθε διαφορά αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης

Προστασία προσωπικών δεδομένων

ΙΣΧΥΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΜΩΝ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του/της ενοικιαστή της εταιρείας BIKE IT EE υπόκειται στους παρόντες όρους, οι οποίοι συμφωνούν με τα οριζόμενα στο εθνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο, όπως εκάστοτε ισχύει και δη από 25-05-2018 στη χώρα μας, σύμφωνα με τον νέο Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό 679/2016 για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.
Η ΒΙΚΕ ΙΤ EE διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη διαδικασία προστασίας, ασφάλειας, ακεραιότητας και εμπιστευτικότητας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που λαμβάνει, ώστε να αποτρέπεται κάθε ανεξουσιοδότητη ή παράνομη πρόσβαση και επεξεργασία στα δεδομένα αυτά, καθώς και η τυχαία απώλεια, καταστροφή ή φθορά τους, όπως και του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται για την επεξεργασία ή την αρχειοθέτησή τους. Στα πλαίσια αυτά η ΒΙΚΕ ΙΤ EE προβαίνει στη σύννομη και θεμιτή επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται, με διαφανή τρόπο σε σχέση με το υποκείμενο των δεδομένων.

Ενημέρωση των όρων απορρήτου

Η ΒΙΚΕ ΙΤ EE διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής, αναθεώρησης και ενημέρωσης των παρόντων όρων προστασίας προσωπικών δεδομένων οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες ρυθμίσεις του σχετικού νομικού πλαισίου.
Οι χρήστες των υπηρεσιών της εταιρείας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν μεταβολές, καθώς η συνεχής χρήση των παραπάνω διαδικτυακών τόπων συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις τους.
Οι όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων και πολιτικής απορρήτου που βρίσκονται αναρτημένοι αποτελούν κάθε φορά την τελευταία, επικαιροποιημένη και αναθεωρημένη έκδοση αυτών.

Συλλογή Προσωπικών Δεδομένων: Ποια δεδομένα συλλέγονται και για ποιο σκοπό

Η BIKE IT EE συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών μόνο όταν οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν, με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο, καθώς και άλλα στοιχεία που το αφορούν.

Πως χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες των προσωπικών δεδομένων

Με την παροχή της συγκατάθεσης των επισκεπτών θα συλλέγουμε και θα επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά τους δεδομένα, προκειμένου:

 • Να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί τους
 • Να δημιουργήσουμε μια σύμβαση με αυτούς
 • Να πραγματοποιήσουμε μια συναλλαγή με την παροχή προνομιακών εκπτώσεων
 • Να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας
 • Να επαληθεύσουμε την ταυτότητά τους όταν χρησιμοποιούν τις  εν λόγω υπηρεσίες
 • Να ανταποκριθούμε σε θέματα υποστήριξης απέναντί τους
 • Να απαντούμε στα σχόλια ή τα ερωτήματα που υποβάλλονται στις ιστοσελίδες, να ζητούμε τα σχόλιά τους ή εάν το επιθυμούν, να συμμετάσχουν σε έρευνες
 • Να αναγνωρίσουμε πως θα βελτιώσουμε και προσαρμόσουμε τους ιστότοπους μας και τις υπηρεσίες που παρέχουμε, μέσω της τεχνικής ανάλυσης των πεδίων επισκεψιμότητάς τους, διαμορφώνοντας επί παραδείγματι τις διαφημίσεις που εμφανίζονται στους ιστότοπους – όπου αυτό συνεπάγεται τη χρήση cookies ή παρόμοιων τεχνολογιών – προκειμένου να προσφέρουν μια πιο εξατομικευμένη εμπειρία
 • Να παρέχουμε, μέσω αποστολής e-mail, διαφημιστικές πληροφορίες (πληροφορίες μάρκετινγκ) σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που πιστεύουμε ότι μπορεί να τους ενδιαφέρουν, αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία τους σε φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν, μπορούν να μας ενημερώσουν, μέσω των ιστοσελίδων μας, ότι δεν επιθυμούν τη συνέχιση αποστολής των εν λόγω e-mails
 • Να παρακολουθούμε τη δραστηριότητα στις ιστοσελίδες μας, ώστε να εντοπίσουμε π.χ. πιθανή δόλια δραστηριότητα και να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωση με τους όρους χρήσης των ιστοτόπων
 • Για να διαχειριζόμαστε τις νομικές και επιχειρησιακές μας υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης κινδύνων σχετικά με το περιεχόμενο και την απάτη
 • Εάν απαιτηθεί, να ανταποκρινόμαστε σε ερωτήσεις/ερωτήματα/αιτήματα δημόσιων αρχών, δικαστηρίου και δημόσιων φορέων που διεξάγουν έρευνα
 • Για σκοπούς που απαιτούνται από τον νόμο

Πόσο χρονικό διάστημα θα διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες των επισκεπτών/χρηστών μας

Διατηρούμε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο, ώστε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας και να συμμορφωνόμαστε με τις νομικές μας υποχρεώσεις. Στην περίπτωση που οι επισκέπτες μας δεν επιθυμούν πλέον να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά τους στοιχεία ή να τους παρέχουμε τις υπηρεσίες μας, μπορούν να αιτηθούν γραπτώς να διαγράψουμε τα προσωπικά τους στοιχεία. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι εφόσον ζητηθεί η διαγραφή των προσωπικών τους στοιχείων, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τα νόμιμα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, για τη συμμόρφωσή μας με τον νόμο, για την αποτροπή απάτης, την είσπραξη αμοιβών, την επίλυση διαφορών και προβλημάτων, τη βελτίωση των όρων χρήσης και άλλες ενέργειες που επιτρέπονται από τον νόμο. Οι πληροφορίες που διατηρούμε θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.
Η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ εγγυάται ότι ΔΕΝ θα γίνει χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών της για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται παραπάνω στους παρόντες όρους, χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση, έγκριση, συναίνεση και συγκατάθεσή τους. Επιπλέον η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ εγγυάται ότι συλλέγει τα ελάχιστα απαραίτητα για τον συγκεκριμένο σκοπό και χρόνο επεξεργασίας τους, συναφή και κατάλληλα, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα οποία απαιτείται να τα επικαιροποιεί και εάν είναι ανακριβή να τα διορθώνει ή να τα διαγράφει, σύμφωνα με τον ισχύοντα Γενικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό.

Πως διατηρούμε ασφαλή τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών μας

Αποθηκεύουμε προσωπικές πληροφορίες σε ασφαλείς διακομιστές, οι οποίοι διαχειρίζονται οι πάροχοι των υπηρεσιών μας, καθώς και περιστασιακά αρχεία σε έντυπη μορφή που διατηρούνται σε ασφαλή τοποθεσία στην Ελλάδα. Οι προσωπικές πληροφορίες που αποθηκεύουμε ή μεταδίδουμε προστατεύονται από τα στοιχεία ελέγχου ασφαλείας και πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένου του ελέγχου ταυτότητας με όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, ταυτότητας δύο στοιχείων και κρυπτογράφηση δεδομένων, όπου ενδείκνυται

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο επισκέπτης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκάστοτε διαχειριστή να αιτηθεί:

 • Την πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα, σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή
 • Την επανεξέταση των προσωπικών του πληροφοριών
 • Τη διόρθωση των εσφαλμένων/ανακριβών και τη συμπλήρωση ελλιπών πληροφοριών του
 • Τη διαγραφή των δεδομένων του
 • Τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του
 • Την ανάκληση της συγκατάθεσής του επεξεργασίας των δεδομένων του. Η ανάκληση δεν θα επηρεάσει τη νομιμότητα της επεξεργασίας, που βασιζόταν στη συγκατάθεσή του για το χρονικό διάστημα πριν από την ανάκλησή του
 • Τη γνωστοποίηση σ’ αυτόν των κατηγοριών δεδομένων και του τρόπου επεξεργασίας των δεδομένων του, τους σκοπούς της επεξεργασίας τους, τους αποδέκτες τους, το χρονικό διάστημα αποθήκευσής τους, τα κριτήρια αποθήκευσής τους, την προέλευση των δεδομένων όταν δεν συλλέγονται από την ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ, την τυχόν ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
 • Να εναντιωθεί-αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με τυχούσα ιδιαίτερη κατάστασή του, στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων
 • Να εναντιωθεί-αντιταχθεί ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, όταν αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ
 • Να λάβει τα προσωπικά δεδομένα που έχει παράσχει στην ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ και να τα διαβιβάσει σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς δική μας αντίρρηση ή ακόμη και να αιτηθεί την απευθείας διαβίβαση των προσωπικών του δεδομένων από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, σε περίπτωση που αυτό είναι εφικτό
 • Να υποβάλει παράπονο/καταγγελία είτε στην εταιρεία μας, μέσω αποστολής e-mail, είτε σε αρμόδια εποπτική αρχή

Τα ανωτέρω δικαιώματα είναι περιορισμένα σε ορισμένες περιπτώσεις, εάν, για παράδειγμα, υπέχουμε νομική υποχρέωση να επεξεργαστούμε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών μας. Ενδέχεται επομένως, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να επιβάλλεται να διατηρήσουμε ορισμένα στοιχεία τους, ακόμα και μετά την απόσυρση της συγκατάθεσής τους.
Όπου απαιτείται η παροχή των προσωπικών στοιχείων των επισκεπτών μας να συμμορφώνονται με νομικές ή συμβατικές υποχρεώσεις, τότε η παροχή τέτοιων δεδομένων είναι υποχρεωτική: εάν δεν παρέχονται τέτοια δεδομένα, τότε δεν θα είμαστε σε θέση να διαχειριστούμε τη συμβατική μας σχέση μ’ αυτούς ή να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις που μας έχουν ανατεθεί. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, η παροχή των προσωπικών πληροφοριών που ζητούνται είναι προαιρετική.

Web Analytics

Όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο της ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ, ορισμένες πληροφορίες τους καταγράφονται, είναι ανώνυμες και δεν αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους. Πρόκειται για τις ακόλουθες κατηγορίες πληροφοριών:

 • τη διεύθυνση IP ή τη διεύθυνση IP διακομιστή μεσολάβησης
 • το όνομα τομέα που αιτήθηκαν
 • το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου, ανάλογα με τη διαμόρφωση της σύνδεσης ISP
 • την ημερομηνία και την ώρα επίσκεψης στους ιστότοπους
 • τη διάρκεια της συνεδρίας τους
 • τις σελίδες στις οποίες έχουν πρόσβαση
 • ο αριθμός των φορών που απέκτησαν πρόσβαση στους ιστότοπους μας εντός οποιουδήποτε μήνα
 • τη διεύθυνση URL του αρχείου που βλέπουν και τις πληροφορίες που σχετίζονται με αυτήν
 • την ιστοσελίδα που τους παραπέμπει στους ιστότοπούς μας και
 • το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιεί ο υπολογιστής τους

Σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών της, μετά από τη συναίνεση/συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών της. Η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών των ιστοτόπων της χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP).
Η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ  ενημερώνει τους επισκέπτες του ιστοτοπου της ότι τα COOKIES είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στον σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του.
Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασής του, όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων των διαδικτυακών τόπων, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται τα πεδία τα οποία είναι χρήσιμα ή δημοφιλή. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα των διαδικτυακών τόπων https://www.bikeitrentals.com/ συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης αυτών.
Ο επισκέπτης των διαδικτυακών τόπων μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμά του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών δεν επιθυμεί τη χρήση cookies για την αναγνώρισή του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ

Η BIKE IT ΕE δεν θα διαθέσει, διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών σε τρίτους, που δεν σχετίζονται με την ίδια, χωρίς τη συγκατάθεσή τους, με εξαίρεση την ανταπόκρισή της σε νομικές υποχρεώσεις της προς τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
Ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών μας σε όλα τα πρόσωπα της εταιρείας μας, στους παρόχους υποστήριξης συστημάτων επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, στην ασφαλιστική μας εταιρεία, στο χρηματοπιστωτικό μας ίδρυμα, σε θεσμικούς φορείς που παρέχουν υπηρεσίες εκ μέρους μας, και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο προς το οποίο υποχρεούμαστε να τα αποκαλύψουμε, κατόπιν δικαστικής εντολής.
Σε κάθε περίπτωση, η BIKE IT ΕE λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες προσωπικών δεδομένων που μεταδίδονται, λαμβάνουν αποδεκτό επίπεδο προστασίας.
Σε περίπτωση ανάθεσης της εκτέλεσης της επεξεργασίας σε τρίτους και/ή διαβίβασης των δεδομένων σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ ενημερώνει εκ των προτέρων το υποκείμενο των δεδομένων και εξασφαλίζει ότι παρέχονται οι κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ότι εφαρμόζονται, από πλευράς εμπειρογνωμοσύνης, αξιοπιστίας και πόρων, τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, κατά τέτοιο τρόπο, ώστε η επεξεργασία να είναι σύννομη και να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων και το κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας έναντι των κινδύνων.

ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΑΝΑΛΗΘΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ/ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Οι πελάτες της ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ ευθύνονται αποκλειστικά για τυχόν καταχώρηση προσωπικών δεδομένων τρίτων προσώπων στους διαδικτυακούς ιστότοπούς μας χωρίς σχετική εξουσιοδότηση/συγκατάθεση του τρίτου προσώπου, καθώς και για την υποβολή ψευδών, αναληθών ή ανακριβών στοιχείων και δεδομένων, με σκοπό την εξαπάτηση ή παραπλάνηση.
Η ΒΙΚΕ ΙΤ ΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη/χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την παράβαση των παρόντων όρων, να αρνηθεί την απονομή κωδικού πρόσβασης, να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό πρόσβασης ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών προς τον εν λόγω επισκέπτη/χρήστη.